Bc. Petr Odstrčil

Mgr. Petr Odstrčil

psychoterapie, poradenství a koučování

Vystudoval jsem obor Andragogiky na Univerzitě J. A. Komenského v Praze.

 

Od roku 1994 mám soukromou psychoterapeutickou praxi, kde pracuji převážně s dospělými klienty. V individuální, párové a skupinové terapii se zabývám širokým spektrem témat.

 

Ve svých přístupech využívám především metody Biosyntézy, PBSP a Gestalt terapie.

 

V letech 1995 až 1999 jsem současně pracoval jako pracovník telefonické krizové intervence.

 

Dále se věnuji vedení seberozvojových skupin a relaxačních kurzů. V oblasti řízení a managementu pak facilitaci řešících skupin a koordinaci pracovních týmů.

 

Od roku 1998 také spolupracuji s neziskovými organizacemi v sociální sféře. Pracuji zde jako supervizor a lektor  akreditovaných vzdělávacích programů „Agresivita a prevence problémového chování u lidí s mentálním postižením“, „Problematika sexuality u lidí s mentálním postižením“ a „Psychosociální výcvik“.

 

 

 

Některé absolvované odborné výcviky:

> Biosyntéza

> PBSP

> Gestalt terapie

> Krizová intervence

> Prevence závislostí se zaměřením na drogy

> Facilitace

> Mediace

 

Jsem členem Českého institutu Biosyntézy, Mezinárodního institutu Biosyntézy v Heidenu a o.s. PBSP CZ.

 

 

úvodní stránka

© SIAL CORPUS 2011  -  VIADUCT